Kalite Politikası

Türkiye’nin öncü elektrik enerjisi tedarik şirketi olarak;
• Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımıyla kurduğumuz sistemi, vizyon-misyonumuzu gerçekleştirecek önceliklerimize göre yöneterek, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve toplumun dengeli sonuçlar gerçekleştirerek ve sürekli artan memnuniyetini sağlamayı,
• Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi,
• Müşterilerimizin beklentilerini doğru algılayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle beklentilerini aşmayı,
• Yasalarda belirtilen şartlara uymayı, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutmayı,
• Faaliyet alanımız olan enerji sektöründeki gelişmeleri bünyemize adapte ederek yönetim sistemimizin etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Erkin Kılınç
Genel Müdür