Merak Ettikleriniz

Serbest Tüketici ve Tarife

Serbest tüketici nedir? Kimler serbest tüketici olabilir?

İlgili yönetmelik uyarınca, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunman tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir. 2018 yılı için geçmiş 12 aylık elektrik tüketimi 2.000 kWh ve üzerinde olan tüm müşteriler Serbest Tüketici olma hakkına sahiptir. (Aylık ortalama fatura tutarı 75 TL ve üstü)

Tarife nedir? Elektrik birim fiyatları ve zam oranları kim tarafından belirlenir?

Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hüküm ve şartları içeren düzenlemelere tarife denir. Tarifeler düzenleyici kurum olan EPDK tarafından belirlenmektedir.

Serbest tüketici limitinin altında kalırsam ne olur?

Herhangi bir cari yıl içerisinde serbest tüketici limitinin altında tüketiminiz olması durumunda regülasyon gereği aboneliğiniz bölgenizden sorumlu görevli tedarik şirketine sistem tarafından aktarılmaktadır. Yılda bir kez yapılan bu aktarımdan etkilenen müşterimiz olması durumunda Enerjicell tarafından bilgilendirme ve destek sağlanmaktadır.

Usulsüz elektrik tüketimi ne demektir?

Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği kapsamında mesken tipindeki bir tüketicinin;

a) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
c) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
ç) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,

Enerjicell Başvuru

Turkcell veya Turkcell Superonline Müşterisi Değilim, Enerjicell müşterisi olabilir miyim?

Aylık ortalama fatura tutarı 75 TL ve üstü olan tüm elektrik tüketicileri Enerjicell müşterisi olabilir.

Enerjicell’e geçerken elektrik hizmetinde bir aksama/kesinti yaşar mıyım?

Tedarikçi değişikliklerinde elektrik hizmetinde bir aksama/kesinti yaşanmamaktadır. Herhangi bir sayaç veya altyapı değişikliği olmadan, kurulum gerekmeden Enerjicell aboneliğiniz başlamaktadır.

Evimde kiracıyım, faturam ev sahibi adına geliyor. Enerjicell müşterisi olabilir miyim?

Bir önceki faturası kendi adına olan aboneliklere sahip müşteriler Enerjicell abonesi olabilmektedir.

Başvurumu yapalı çok zaman oldu, elektrik aboneliğim ne zaman başlayacak?

Elektrik piyasası regülasyonları gereği başvuru yapan müşterilerin hizmetlerin başlaması uzun sürebilmektedir. Normal süreçler haricinde evraklarla ilgili eksiklikler tespit edilmesi durumunda Enerjicell sizleri mutlaka bilgilendirmektedir. Herhangi bir anda başvuru sürecinde hangi aşamada olduğunuzu çağrı merkezi üzerinden takip edebilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması konusunda ne tür önlemler alınmaktadır?

Kanunlara, mevzuatlara ve Turkcell grup politikalarına uygun şekilde kişisel verileriniz korunmakta ve paylaşım konusunda tercihleriniz dikkate alınmaktadır.

Güvence ve Cayma Bedeli

Güvence bedeli ödeyecek miyim?

Enerjicell, abonelik başvurusu yapan bireysel müşterilerinden güvence bedeli talep etmemektedir. Ticarethane ve sanayi tipindeki müşteriler için kendilerine özel değerlendirme yapılmaktadır.

Eski şirketimde mevcut güvence bedelini nasıl geri alabilirim?

Enerjicell ile elektrik hizmeti almaya başladıktan sonra, varsa eski tedarikçinize ödediğiniz güvence bedelinizi yasal faizi ile birlikte geri alma hakkınız bulunmaktadır. İlk defa serbest tüketici olma hakkını kullanan aboneler için Enerjicell, abonelik sürecinde imzalattığı Ek-4 formu ile gerekli başvuruyu yapmaktadır. Bu durumdaki müşterilerin güvence bedelinin belirttikleri hesaba yattığını takip etmelidir. Daha önce serbest tüketici olma hakkını kullanmış abonelerimiz ise gene Enerjicell tedarikleri başladıktan sonra iade konusunda eski tedarikçilerine başvurmaları gerekmektedir.

Cayma bedeli nedir? Hangi koşullarda cayma bedeli oluşur?

Cayma bedeli THY ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca taahhütlü aboneliklerde belirtilen süre boyunca kalmayı taahhüt eden müşterinin,
  • Başka bir tedarikçiye geçmesi,
  • Sözleşmede yer alan haksız fesih sebeplerinden biri ile hizmet alımını sonlandırması ile oluşan bedeldir.

Cayma bedelini nasıl hesaplıyorsunuz?

Cayma bedeli, müşterinin Enerjicell aboneliği boyunca kendisine sağlanan fayda üzerinden hesaplanmaktadır.

Abone İşlemleri

Sözleşme sonlandırma işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

0850 206 0 206 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sözleşme sonlandırma talebinde bulunabilirsiniz.

Taşınma durumunda sözleşmenin geçerliliği ne olur?

Bir önceki takvim yılında ve içinde bulunulan yılda, kullanım hakkına sahip olduğu ya da kullanım hakkını edindiği kullanım yerindeki elektrik tüketimi serbest tüketici limitini aşan tüketici serbest tüketici olarak ifade edilmektedir. Bu yüzden kullanım yerinin değişmesi durumunda serbest tüketici olma hakkı kaybedilir. Şayet yeni taşınılan kullanım yeri serbest tüketici limitini aşması durumunda bu yer ile ilgili Enerjicell ile yeni sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Serbest tüketici hakkımı kullanmaktan vazgeçip tekrar görevli tedarik şirketinden elektrik almak istemem durumunda ne yapmalıyım?

Bu durumda öncelikle enerjicell ile olan sözleşmenizi sonlandırmanız beklenmektedir. Ardından da bölgenizden sorumlu görevli tedarik şirketi ile yeni bir sözleşme imzalamanız, ayrıca yeni şirketinize regülasyon gereği nakit teminat bedeli ödemesi yapmanız gerekmektedir.

Abone İşlemleri

Faturam gelmiyor, elime ulaşmıyor. Faturalarımı nerden öğrenebilir, nasıl yardım alabilirim?

Fatura bildirimleriniz SMS ve e-posta yoluyla gönderilmektedir. Öncelikle sistemde kayıtlı olan telefon numaranızın ve e-posta adresinizin doğru olduğundan emin olmalısınız. Herhangi bir döneme ait faturanızı çağrı merkezi üzerinden talep edebilirsiniz.

Faturamı nereden/nasıl ödeyebilirim?

Enerjicell faturanızı, faturanın arkasında yer alan tüm bankalar ve banka özelinde belirtilen ödeme kanalları üzerinden ödeyebilirsiniz.

Otomatik ödeme talimatı nasıl verebilirim, ne zaman aktif olur?

Otomatik ödeme talimatını kabul eden anlaşmalı olduğumuz bankalarımızdan online işlem kodunu bildirerek başvurabilirsiniz.

Ödeme yaptım fakat sistemde hala borcum olduğunu görüyorum, işlemde hata mı oldu?

Enerjicell faturalarına dair yaptığınız ödemeler veya otomatik ödeme sonuçlar, banka ve ödeme sistemlerinin güncellenme sürecinden dolayı ertesi gün hesapta görülmektedir. Bu sebeple ödeme yaptıktan sonra fatura borcunuzun ödendiğini sistemde 24 saat içinde gözlemleyebilirsiniz.

Faturamı basılı olarak almak istiyorum, nereye başvurmalıyım?

Basılı fatura taleplerinizi çağrı merkezi üzerinden iletebilirsiniz. Adresinizin teyidi ardından önümüzdeki dönem faturalarınız elektronik ortama ek olarak basılı olarak da iletilecektir.

Faturamda var olan bedeller (Dağıtım, TRT payı vs) neyi ifade etmektedir?

  • Dağıtım Bedeli: Dağıtım şirketi tarafından yapılan yatırım, işletme ve bakım giderlerini içeren ve ayrıca iletim, kayıp/kaçak ve perakende satış hizmet bedelini kapsayan elektriğin dağıtılmasına ve iletilmesine aracılık eden yatırımların ve işlemlerin maliyetidir.
  • Enerji Fonu: 3291 sayılı Kanun kapsamında Elektrik Enerjisi Fonu, enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere destek sağlamak amacıyla aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde oluşturulmuş fona aktarılan bedeldir.
  • TRT Payı: 3093 sayılı Kanun kapsamında, aktif enerji tüketimi üzerinden %2 oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir.
  • Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi: 2464 sayılı Kanun kapsamında, abonelik bölgesi içerisinde bulunulan belediye için aktif enerji bedeli üzerinden hesaplanan ve ilgili tarife grubuna göre %1 - %5 oranından değişen vergidir.
  • KDV: 3065 sayılı Kanun kapsamında müşterinin KDV Harici tüm bedelleri üzerinden hesaplanan vergidir.

Online işlem koduma nerden ulaşabilirim?

0850 206 0 206 numaralı çağrı merkezinden online işlem kodunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca aylık olarak iletilen faturalarda online işlem kodu bulunmaktadır.

Tüketim ve İtiraz

Elektrik sayaçlarını kim okumaktadır? Sayacımın hatalı veri kaydettiğini düşünüyorum ne yapabilirim?

Elektrik sayaçları bölgenizdeki elektrik altyapı hizmetlerinin verilmesinden sorumlu dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır. Enerjicell bu okuma değerleri üzerinden faturalanmanızı sağlamaktadır. Tüketiminiz veya okuma endeks değerleriniz ile ilgili sıkıntı olduğunu düşünmeniz durumda çağrı merkezi üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz, en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.

Faturama itiraz etmek istiyorum ne yapabilirim?

0850 206 0 206 numaralı çağrı merkezimizi arayarak fatura itirazınızda bulunabilirsiniz.

Elektrik Kesintileri

Arıza/Kesinti ihbarımı nasıl iletebilirim?

ALO 186’yı arayarak ya da bulunduğunuz bölgedeki Dağıtım şirketinize başvurarak arıza/kesinti ihbarınızı iletebilirsiniz.

Planlı kesintileri nasıl öğrenebilirim?

ALO 186 numaralı Dağıtım Şirketi Çağrı Merkezini arayarak geçmiş ve gelecek programlı çalışmaları öğrenebilirsiniz.

İletişim

Müşteri ilişkileri için arayabileceğim bir çağrı merkezi var mıdır?

Enerjicell müşteri hizmetlerine 0850 206 0 206 no’lu telefondan resmi tatiller ve Pazar günleri hariç 08:00 – 19:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca destek@enerjicell.com.tr mail adresi üzerinden de bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Enerjicell aboneliğim kapsamında bazı cihazlar aldım, bunlar ile ilgili sorularımın cevaplarına nasıl ulaşabilirim?

Enerjicell tarafından size sağlanan tüm cihazlarla ilgili desteği çağrı merkezi üzerinden alabilirsiniz.